• Jūsų prekių krepšelis tuščias

Pageidavimai 0

Sąlygos ir Taisyklės

Sąlygos ir privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Paslaugų tiekėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui užsakius paslaugas šiame tinklapyje.

1.2. „MyWall.lt“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, apie taisyklių pakeitimus informuojant tinklapyje.

1.3. Užsakyti paslaugas tinklapyje, turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Paslaugų tiekėjas patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę užsakyti paslaugas šiame tinklapyje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Paslaugų tiekėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas tinklapyje suformavęs užsakymą, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Paslaugų tiekėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Paslaugų tiekėjo, yra saugoma tinklapyje.

 

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes ir paslaugas tinklapyje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šiame tinklapyje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šiame tinklapyje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Paslaugų tiekėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo tinklapyje, Paslaugų tikėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Paslaugų tiekėjo tinklapyje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas šiame tinklapyje bei užsakydamas prekes bei paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes ir paslaugas šių Taisyklių ir kitose šio tinklapio informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes bei paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų tiekėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis tinklapiu, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Paslaugų tiekėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinio tinklapio teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Paslaugų tiekėjo tinklapio darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų tiekėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis tinklapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą tinklapio registracijos formoje.

4.4. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Tinklapyje užsakyti paslaugas Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Perku“, o gavęs užsakymą Paslaugų tiekėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Paslaugų kainos tinklapyje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į paslaugų tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už paslaugą pradedamas vykdyti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja atlikti užsakymą bei jį pristatyti per 3-5 darbo dienas Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Nerija.

 

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Paslaugų tiekėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Paslaugos tiekėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.4. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Paslaugų tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Paslaugų tiekėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Paslaugos tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Paslaugų tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Paslaugos tiekėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Paslaugų tiekėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.

7.1. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už nekokybiška prekę, jei defektai pasireiškė gamybos proceso metu.

7.2. Pinigai nebus grąžinami, jei pirkėjas savavališkai sugadino prekes ar jos buvo paveiktos ne dėl paslaugų tiekėjo nenumatytų priežasčių (pvz. Paveikta aukšta temperatūra, cheminėmis priemonėmis, ugnimi, vandens, aštriais daiktais ar kitas įrankiais.)

7.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Paslaugos tiekėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

7.4. Paslaugos tiekėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Paslaugos tiekėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu puslapiu.

8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tinklapio teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie puslapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Paslaugos tiekėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.4. Paslaugos tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugos tiekėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.5. Jei Paslaugos tiekėjo tinklapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Paslaugos tiekėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Paslaugų tiekėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklapyje įvairias akcijas.

9.2. Paslaugų tiekėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

9.3. Paslaugų tiekėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia puslapyje nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Šio tinklapio turinys yra „MyWall.lt“ nuosavybė, saugoma autorinių teisių. Be raštiško „MyWall.lt“ kopijuoti esamą informaciją yra griežtai DRAUDŽIAMA.

 

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių bei paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.